Leveranciers

Hieronder ziet u een overzicht van leveranciers voor telebegeleiding, inclusief hun visie, klanten en contactgegevens. Ze helpen u graag op weg!

Curavista

Bij Curavista zijn we ervan overtuigd dat de beste zorg ontstaat door samen aan de slag te gaan. Daarom hebben wij GezondheidsmeterPGO+ ontwikkeld: het dossier voor burgers met een dikke plus! Je beheert zelf in één overzicht veilig je gezondheidsgegevens, vult ze aan en deelt ze met je zorgverleners. Samen maak je keuzes in de behandeling die passen bij jou. Zo houden we samen de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

Product
GezondheidsmeterPGO+ is speciaal voor jou ontwikkeld. Daarom zijn er voor veel ziektebeelden speciale modules. Omdat je als mens verandert, verandert GezondheidsmeterPGO+ met je mee: je kiest nieuwe zorgpaden, voegt meetapparaten toe en deelt je gegevens veilig en snel met zorgverleners die je op dat moment nodig hebt.
Voor behandelaars een mooie optie: via het dossier van de burger krijgen ze inzicht in hoe het met je gaat, niet alleen op het moment dat je bij hen bent, maar ook in alle voorgaande jaren. Speciale koppelvlakken maken het mogelijk dat je behandelaar meteen vanuit zijn/haar eigen EPD toegang heeft (na jouw goedkeuring) Juridisch blijf jij verantwoordelijk voor hetgeen in jouw dossier staat.

Klanten
GezondheidsmeterPGO+ wordt door meer dan 30 klanten in de eerste, tweede en derde lijn ingezet en in verpleeghuizen. Bekijk een actueel overzicht van onze klanten.

Contactpersoon
Esther van Noort: info@curavista.nl.

HartWacht – Cardiologie Centra Nederland

Wij hebben ons als doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang door de beste zorg te leveren, voor iedereen snel toegankelijk, tegen lagere kosten en door continu te blijven investeren in zorgvernieuwing en zorgverbetering.

HartWacht is telemonitoring voor patiënten van Cardiologie Centra Nederland. De cardiologen van Cardiologie Centra Nederland kunnen patiënten thuis monitoren op basis van metingen (gewicht, bloeddruk etc.) en vragenlijsten die door de patiënt thuis worden ingevuld.

Product HartWacht biedt patiënten meetapparatuur die draadloos verbonden is met de App. Door middel van een intake-gesprek worden zoal de eerste gegevens en de terugkoppeling besproken. Afhankelijk van de diagnose, kan de App volgens het protocol op gezette tijden vragen om meetwaarden in te sturen. Als patiënten klachten hebben, kunnen ze ook zelf besluiten hun meetwaarden naar HartWacht op te sturen. Via de App kunnen ook vragen beantwoordt worden over de gezondheid/conditie op dat moment.

Zijn de ingestuurde waarden afwijkend of wordt er een door de arts ingestelde grenswaarde overschreden (bv, te hoge bloeddruk of afwijkend hartritme) dan neemt het HartWacht team contact op. Afhankelijk van de situatie kan de arts dan besluiten om medicatie bij te stellen of indien nodig, vragen om een afspraak te maken voor nader onderzoek. Wanneer dit nodig is, kan er direct videocontact gezocht worden met een hartverpleegkundige of cardioloog van CCN.

HartWacht wordt vergoed door Zilveren Kruis, DSW, VGZ, ONVZ en DFZ. De gesprekken met andere zorgverzekeraars over vergoeding lopen nog. HartWacht hoopt dat op korte termijn ook (alle) andere zorgverzekeraars zich zullen aansluiten bij dit concept.

HartWacht wordt op dit moment alleen aangeboden aan patiënten van Cardiologie Centra Nederland. Zij worden geselecteerd door de cardiologen onder andere op basis van de diagnose: Op dit moment hebben zij programma’s voor patiënten met hypertensie, hartfalen en ritmestoornissen.

HC@Home

Visie
HC@Home wil innovatie die leidt tot betere zorg en behandeling in de omgeving van de patiënt.

Product
Met hulp van de geschreven en gesproken informatie op de app meet de patiënt belangrijke waarden zoals gewicht en bloeddruk. Deze waarden gaan via een meegeleverde of eigen smartphone automatisch naar een beveiligde website, en kunnen op ieder gewenst moment worden ingezien door zowel de patiënt als de behandelaar.

De patiënt krijgt ook via deze route informatie over zijn of haar behandeling, ingreep of programma. Ook dit kan de patiënt op elk moment in zien en delen met de sociale omgeving. Voor de zorgprofessional is het vervolgens mogelijk om inzicht te krijgen in hoeverre de patiënt de verkregen informatie begrepen heeft.

HC@Home levert:
• Toegang tot een beveiligde website met de mogelijkheid voor beeldbellen, waaraan bluetooth-apparaat gekoppeld worden;
• Een smartphone met software waardoor de patiënt zelfstandig kan meten. De smartphone is alleen voor dit doel te gebruiken;
• De volgende andere apparaten:

 • digitale weegschaal met Bluetooth verbinding
 • digitale bloeddrukmeter met Bluetooth verbinding
 • hartfrequentie sensor met Bluetooth verbinding
 • digitale pulse-oximeter met Bluetooth verbinding
 • ECG devices met Bluetooth verbinding
 • Android smartphone met HC@Home-app en data-abonnement
 • beeldbel-functionaliteit
 • Mlearning-functionaliteit voor informatiemodules en/of vragenlijsten

  Genoemde devices zijn CE gecertificeerd en allen voorzien van eigen handleidingen.

• Een downloadbare app met dezelfde functionaliteit, indien de patiënt liever zijn of haar eigen smartphone (met Android) gebruikt;
• Zorgprofessionals, die in staat zijn om de resultaten van de metingen in het portaal in te zien en de grenswaarden in te stellen.
• Een koppeling met het EPD, waardoor de zorgprofessional de aanmelding en de resultaten ook in het EPD kan inzien.

Samenwerking
–> Isala
–> Haga ziekenhuis
–> Gelre ziekenhuizen
–> Viecuri

Contactpersoon
Wilma Koch (algemeen directeur HC@Home):
T: +31 (0) 38 4540099 | 06 20604716
www.hcathome.com

Luscii

Visie: veel acute zorg ontstaat geleidelijk. 
De sympathieke vrouw met hartfalen die onlangs weer op Cardiologie lag met decompensatie. De angstige man met COPD die zijn dochter liever niet lastig valt. Gaan ze het thuis redden tot de volgende poli-afspraak?

De thuissituatie van patiënten valt voor ziekenhuizen vaak buiten het zicht. Een gemiste kans, want veel acute zorg ontstaat geleidelijk. Met de Luscii-app coach en begeleidt u als zorgverlener uw patiënten via uw EPD. Via een beeldverbinding of chatgesprek bespreekt u de situatie. Patiënten krijgen zo inzicht in hun ziekte en hebben altijd alle actuele informatie.

Product
Met Luscii houdt een zorgverlener letterlijk een virtuele vinger aan de pols. De zorgverlener ondersteunt patiënten bij hun zelfstandigheid en inzicht in hun ziekte. Luscii is daarbij voor elk ziektebeeld inzetbaar. Er zijn gevalideerde programma’s voor COPD en hartfalen.

 • Patiënten meten zelf waarden als bloeddruk, welzijn en gewicht.
 • Meetapparatuur is draadloos verbonden met de Luscii-app. 
 • Stimuleren van zelfmanagement via e-learning en coaching. 
 • Luscii pro dashboard voor zorgprofessionals in het EPD.
 • Bespaar tijd met acties direct in je werklijst.
 • Direct contact met patiënt via de chat of veilige beeldverbinding in de Luscii-app. 

Luscii biedt apps voor Android en iOS, waarmee patiënten Luscii op hun eigen smartphone of tablet kunnen gebruiken. Voor professionals is Luscii beschikbaar als applicatie en middels EPD-integraties, waaronder een diepe integratie in Chipsoft HiX (zie deze video).

Luscii wordt vergoed door 94% van de zorgverzekeraars en wordt aangeboden in:

 • St. Antonius
 • Zuyderland
 • Wilhelmaziekenhuis Assen
 • Dijklander ziekenhuis
 • Treant
 • Tergooi ziekenhuizen
 • St. Anna ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • Slingeland ziekenhuis
 • Sionsberg
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Reinier de gaaf ziekenhuis
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • NAAST MSC

 • Medisch Spectrum Twente
 • Martini Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC
 • Jeroen Bosch ziekenhuis
 • Isala ziekenhuis
 • Haga ziekenhuis
 • Fransiscus-Vlietland ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Cardiologie Centra Nederland
 • Zorggroep Twente
 • Alrijne ziekenhuis
 • NHS (diverse regio’s Engeland)
 • Zweden
 • Denemarken

Contactpersoon
Ronald Scheffer: ronald@luscii.com, www.luscii.com

Philips VitalHealth

Philips VitalHealth is in 2006 opgericht door Mayo Clinic en Noaber Foundation en in 2017 overgenomen door Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Als onderdeel van Philips’ population health portfolio, wil Philips VitalHealth de gezondheid van mensen verbeteren en betere gezondheidsresultaten mogelijk maken door digitale oplossingen voor waardegedreven en collaboratieve zorg.

Visie
Zorg op afstand overbrugt de afstand tussen zorgverlener en patiënt met moderne communicatiemiddelen. Zo wordt het mogelijk om patiënten ook buiten een klinische setting te observeren, zoals thuis. Maar met alleen videobellen ben je er niet; zorg op afstand omsluit het hele zorgproces en bestaat in vele vormen. De kracht ligt hem in de combinatie van de zorgverlener, de manier waarop er zorg verleend wordt en moderne systemen en communicatiemiddelen. Hierbij kun je denken aan beeldbellen, slimme sensoren en software voor zelfmanagement, maar ook taken- en vragenlijsten van de zorgverlener voor de patiënt.

Product
Philips VitalHealth heeft verschillende producten die zorg op afstand mogelijk maken. Deze worden door zorgorganisaties over de hele wereld gebruikt. Hieronder vallen onder meer Philips VitalHealth Engage en Philips VitalHealth QuestManager.

Engage is het platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s dat zorg op afstand en samenwerken in het zorgnetwerk mogelijk maakt.

QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. De patiënt kan thuis of op locatie via internet één of meerdere vragenlijst(en) invullen die zijn toegewezen door de zorgverlener. Dit geeft de zorgverlener direct informatie over o.a. de status, voortgang van een behandeling en zorgervaring van de patiënt. Deze informatie levert input op voor (wetenschappelijk) onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit.

Samenwerking
Een greep uit de Nederlandse ziekenhuizen, ggz-instellingen en zorggroepen die we tot onze klanten mogen rekenen:
• Martini Ziekenhuis
• Maastricht UMC+
• Maasstad Ziekenhuis
• UMC Utrecht
• CWZ Nijmegen
• St. Anna Ziekenhuis
• Mmc
• IJsselland Ziekenhuis
• OLVG
• Isala
• Rijnstate
• Stichting Gezondheidscentra Nijkerk
• THOON
• Stichting Alphen op één Lijn
• Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken
• Cohesie
• Mentaal Beter
• GGZ NHN
• GGz Breburg
• Synchroon
• Sensire
• Bernhoven

Contact
Ga naar onze website om contact op te nemen.

Sananet

Visie: het beste van twee werelden
De missie van Sananet is een betere gezondheid en levenskwaliteit voor mensen met één of meer chronische aandoeningen, door inzet van eHealth-oplossingen.

Sananet zet zich iedere dag in voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’. Zij zijn overtuigd van het belang van zelfmanagement van patiënten voor duurzame kwaliteitszorg. Sananet ontwikkelt daarom eHealth- en met name telemonitoring-oplossingen, die zorgprofessionals real-time inzicht geven in het welzijn van hun patiënten. Dit verbetert de kwaliteit van de chronische zorg en maakt de relatie tussen patiënt en zorgverlener persoonlijker en intensiever.

Sananet streeft maatschappelijke impact na, door het beste van twee werelden te creëren: medische kennis en IT-expertise samenbrengen. Middels commerciële projecten en maatschappelijke initiatieven willen zij samen met zorgprofessionals en patiënten zorgen dat eHealth gewone zorg wordt.

Onderzoek toont aan, dat telebegeleiding met eCoaches zorgt voor een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, voor minder polibezoeken en een betere therapietrouw van patiënten met chronische aandoeningen. Artsen en verpleegkundigen krijgen daardoor meer tijd voor mensen die hun aandacht het meest nodig hebben.

Samenwerking
Als innovatieve eHealth partner werkt Sananet samen met meerdere organisaties en instellingen om de patiënt op een veilige manier meer zelfregie te geven en de zorg uiteindelijk beter te kunnen organiseren.

Contactpersoon
Marcel Suderée, via info@sananet.nl. Website: https://www.sananet.nl

24Care

Visie
24Care is al meer dan twintig jaar actief in de Nederlandse Zorg. Onze zorginnovaties worden door meer dan 100 organisaties ingezet om hun zorgprofessionals te ondersteunen in het leveren van zo goed mogelijke zorg. Noem ons een verlengde arm van de voorschrijvende medici, een partner in zorg, een dienstverlener aan de medische beroepsgroep, waarbij Empower ons vlaggenschip is.

Empower is het antwoord op de vraag die veel specialisten, die patienten behandelen met chronische aandoeningen, zichzelf stellen: “Hoe houden wij de mensen zo lang mogelijk thuis.”

Thuisbegeleiding, het Empoweren van chronische zieken met als resultaat;

 • sneller gezondheidswinst behalen bij optitreren van klinisch patiënten
 • blijvend optimaal stabiliseren van de chronische ziekte
 • zelf de regie voeren en alleen bij absolute noodzaak, naar het ziekenhuis
 • kortom de kwaliteit van leven verbeteren.

Empower biedt de patient het individuele vermogen om te gaan met symptonen en de behandeling van zijn chronische ziekte. Op zowel lichamelijk als psychisch vlak, de sociale consequenties en de noodzakelijke levenstijl aanpassingen.

Empower wordt momenteel ingezet bij het UMC Utrecht en het Diakonessenhuis, en wij zijn aan het groeien!

Contactpersoon
Mark Niekerk
+31 33 2011140 | +31 6 54642356 (bereikbaar via What’s-App)
www.24care.nu

VIVISOL Nederland BV

Het doel van hun diensten is innovatieve zorgoplossingen bieden, die bijdragen aan de duurzaamheid van het gezondheidszorg-systeem. VIVISOL Nederland BV heeft sinds 1992 zo meer dan 70.000 patiënten geholpen op het gebied van de medisch facilitaire thuiszorg.

In de afgelopen jaren heeft digitale transformatie de gezondheidszorg positief beïnvloed en nieuwe oplossingen aan het licht gebracht. VIVISOL gelooft dat e-health patiënten een hogere levenskwaliteit kan bieden, door het vereenvoudigen van het managen van hun pathologie.

Product
Bij ernstige exacerbaties (longaanvallen) kan een langzaam herstel leiden tot permanente beperkingen of afname van FEV (Forced Expiratory Volume). Naast een lagere levenskwaliteit voor de COPD-patiënten, brengt het de samenleving hoge zorgkosten. ‘Resmon Pro Diary’ maakt het mogelijk om verergering van het ziektebeeld vroegtijdig op te sporen.

Resmon Pro Diary is het resultaat van 20 jaar wetenschappelijk onderzoek door verschillende Europese, Amerikaanse en Australische onderzoekscentra, waaronder ‘Politecnico di Milano University’. Artsen kunnen hiermee COPD-patiënten veilig en betrouwbaar op afstand volgen.

Patiënten ademen dagelijks 90 seconden door het Resmon Pro Diary-apparaat. Het unieke algoritme met FOT-technologie detecteert verslechtering van de longfunctie, verwerkt data automatisch en stuurt ze via 3G naar het telemedicine-platform. Patiënten hoeven zelf niets te doen.

De arts ziet met de ‘Exacerbaties Risico Index’ resultaten op het telemedicine-platform. Wanneer de index aangeeft dat er een verhoogd risico is op exacerbaties, dan kan de arts effectief handelen en exacerbaties aanzienlijk reduceren of zelfs voorkomen.

Samenwerking
VIVISOL werkt samen met alle zorgverzekeraars en 60% van alle ziekenhuizen in Nederland.

Contactpersoon
Neem voor meer informatie contact op met de salesafdeling via sales@vivisol.nl.