Wat is ons doel?

Het basisprincipe van het Vliegwiel is dat opschaling van digitale zorg versnelt wanneer zorgaanbieders/zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en leveranciers zich gezamenlijk inzetten voor opschaling. Daarnaast wordt bewust gekozen voor focus. In 2017 is in samenspraak met de coalitiepartners gekozen voor een focus op twee toepassingsgebieden: 

  • Telebegeleiding bij chronisch hartfalen
  • Digitale keuzehulpen voor Samen Beslissen

 

Telebegeleiding bij chronisch hartfalen

Onze ambitie is dat alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen, de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een vorm van telebegeleiding. Telebegeleiding is de overkoepelende term voor telemonitoring en tele-educatie. Telemonitoring betekent letterlijk het op afstand (‘tele’) volgen en begeleiden van patiënten (‘monitoring’). Dit door gebruik te maken van kwalitatief goede en succesvolle toepassingen. Hiervoor hebben wij de volgende doelen gesteld:

  • Eind 2020 biedt 50% van alle ziekenhuizen telebegeleiding aan bij (een deel van de) hartfalenpatiënten. Zo’n 20% meer dan nu.
  • Zorgaanbieders die telebegeleiding aanbieden, includeren in 2020 minimaal 15% van hun hartfalenpatiënten in het telebegeleidingsprogramma.
  • Telebegeleiding is beter bekend onder patiënten. Zij zijn beter geïnformeerd over de mogelijkheden hiervan en weten dat ze hiernaar kunnen vragen bij zorgaanbieders.

Digitale keuzehulpen bij Samen Beslissen

Onze ambitie is om zoveel mogelijk patiënten in Nederland op korte termijn digitale keuzehulpen bij Samen Beslissen aan te bieden, door kwalitatief goede en succesvolle toepassingen/ keuzehulpen in alle ziekenhuizen van Nederland te gebruiken. Hiervoor hebben wij ons het volgende doel gesteld:

  • Eind 2020 biedt 75% van de ziekenhuizen 1 of meerdere digitale keuzehulpen aan patiënten aan ter ondersteuning van Samen Beslissen in de dagelijkse praktijk.
  • Digitale keuzehulpen zijn bekender bij patiënten. Zij zijn beter geïnformeerd over de mogelijkheden hiervan en weten dat ze hiernaar kunnen vragen bij zorgaanbieders.