Samen Beslissen over telebegeleiding

Eerder deze maand startte vanuit Patiëntenfederatie Nederland de campagne Samen Beslissen. Ook voor het wel of niet inzetten van telebegeleiding is het heel belangrijk om samen met de patiënt te beslissen.

Zorgverlener én patiënten kunnen meer doen voor een goed gesprek

Een goed gesprek tussen zorgverlener en patiënt is open en persoonlijk, maar dat is niet gemakkelijk. Mensen hebben moeite met het onder woorden brengen van wensen. En soms zit het gevoel in de weg dat ze de zorgverlener niet goed genoeg kennen. Dat blijkt uit onderzoek (2020) van Kantar Public in opdracht van het ministerie van VWS. Minstens een kwart van alle patiënten vindt Samen Beslissen dan ook lastig.

Uit het onderzoek van Kantar Public blijkt ook dat zorgverleners de mate waarin zij Samen Beslissen overschatten.  Zo maken 7 op de 10 zorgverleners een voorselectie van de behandelmogelijkheden. Als dit gebeurt vóórdat de voorkeuren van de patiënt bekend zijn, is er geen sprake van Samen Beslissen. Opmerkelijke cijfers uit het onderzoek: 46 procent van de zorgverleners zegt dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen, maar slechts 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo.

Telebegeleiding als keuze

Met telebegeleiding bieden zorgverleners ook buiten het ziekenhuis goede zorg. Met meetinstrumenten, apps of een digitaal dagboek houden patiënten zelf bij hoe het met hun gezondheid gaat. Op deze manier houden zij samen met hun zorgverleners hun gezondheid steeds nauwlettend in de gaten houden en kunnen zij snel ingrijpen bij verdachte veranderingen. Zo krijgen patiënt en zorgverlener meer inzicht in het ziekteproces en hoeft de patiënt alleen naar het ziekenhuis als dat echt nodig is. Maar dat alles werkt alleen als het past binnen de situatie van de patiënt. Het is daarom goed altijd de (on)mogelijkheden van telebegeleiding te bespreken. Ga er bijvoorbeeld niet vanuit dat telebegeleiding niets is voor jouw patiënt, omdat hij of zij te oud zou zijn.

Lees meer over Samen Beslissen

Nieuwsbericht Patiëntenfederatie Nederland

Campagnewebsite Samen Beslissen

Toolkit Samen Beslissen: maak je eigen materiaal