Vanaf 1 juni online leernetwerk live

Een belangrijk onderdeel van het Vliegwiel is het delen van kennis en ervaringen. Het Vliegwiel werkt daarom met een online leernetwerk. In dit online leernetwerk vind je kennis en tools over het implementeren van leefstijlmonitoring, de medicijndispenser en telebegeleiding binnen je organisatie. Je kunt er vragen stellen aan anderen en we houden je op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de innovaties die we aanjagen. Ook gaan we in de komende periode een aantal werk- en intervisiegroepen starten om met elkaar aan de slag te gaan.

Samen kom je verder! Daarom maakt ons online leernetwerk onderdeel uit van het (reeds bestaande) online leernetwerk van SET-up. SET-up is het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Dit programma wordt verzorgd door VitaValley en biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven met gehonoreerde SET-aanvragen. Binnen het leernetwerk is daarom al veel informatie beschikbaar over de digitale toepassingen die we aanjagen.

Vanaf 1 juni is het online leernetwerk live. Ben jij projectleider, innovatie-adviseur, innovatiemanager of op een andere manier betrokken bij het verkennen of implementeren van één van de digitale innovaties die we aanjagen? Meld je dan aan voor het online leernetwerk.