“Telemonitoring neemt een hoop paniek bij mij weg”

Meer regie, zekerheid en rust. Telemonitoring biedt voor veel patiënten houvast in kwetsbare periodes. Cheryl Pieneman is een patiënt die dankbaar gebruik maakt van telemonitoring via het platform SAFE@Home. Dit is ontwikkeld op initiatief van Prof. Dr. Mireille Bekker in samenwerking met diverse afdelingen van het UMC Utrecht en Luscii. Via dit platform monitort Cheryl elke dag haar bloeddruk. “Ik houd zelf de controle en kan patronen zien in mijn bloeddruk. Dat neemt een hele hoop paniek weg”.

“Toen ik zwanger was van mijn eerste kindje, ben ik na 26 weken bevallen vanwege een zwangerschapsvergiftiging”, vertelt de 34-jarige Cheryl. “Mijn placenta werkte niet goed, waardoor mijn bloeddruk langzaam opliep. Binnen een paar uur lag ik op de spoedeisende hulp. Mijn dochter heeft het uiteindelijk niet overleefd.”

Zwangerschapsvergiftiging zien aankomen

Cheryl is inmiddels zwanger van haar tweede kind. “De artsen in het ziekenhuis stelden voor om met thuismonitoring te starten. Als je namelijk zwangerschapsvergiftiging hebt gehad, is de kans groot dat je dit opnieuw ontwikkelt. Door dagelijks mijn bloeddruk te meten kunnen de artsen een nieuwe vergiftiging beter zien aankomen. Via telemonitoring kan dus voorkomen worden dat ik er net zoals mijn eerste zwangerschap te laat bij was.”

“Via telemonitoring kan worden voorkomen dat ik er net zoals bij mij eerste zwangerschap te laat bij was”

Regie

Zeker voor jonge vrouwen als Cheryl, is de thuismonitoring een erg belangrijke ontwikkeling. Shinta Moes, arts-onderzoeker onder begeleiding van Prof. Dr. Mireille Bekker, coördineert op dit moment de landelijke opschaling van SAFE@Home, in de SAFE@Home II studie. Ze legt uit waarom. “Zwangere vrouwen zitten in een belangrijke en kwetsbare periode in hun leven waar ze de regie over willen behouden. Daarnaast kunnen jonge vrouwen erg makkelijk omgaan met de technologie van zelfmonitoring. Een win-win.”

Waarden in een app

Cheryl meet elke ochtend haar bloeddruk. De waarden worden via bluetooth verzonden naar een app. Is de waarde te hoog? Dan krijgen verloskundigen in het ziekenhuis direct een melding en moet Cheryl na 2 uur nog eens meten. Ook beantwoordt zij dan een paar vragen. Daarnaast kan Cheryl invoeren wat volgens haar de reden van de verhoogde bloeddruk is, zoals weinig slaap of spanning.

Gemakkelijk patronen herkennen

Wanneer Cheryl een verhoogde bloeddruk heeft, kan zij via de app gemakkelijk zien of er een verklaring voor is. De app slaat alle waarden op: over een week, maand of zelfs een heel jaar. Omdat Cheryl daarnaast een vragenlijst invult wanneer de bloeddruk hoog is, zijn al snel patronen te herkennen.

“Slaap ik een nacht slecht, en zie ik dat dat vorige maand ook leidde tot een hoge bloeddruk? Dan weet ik dat er niks aan de hand is. Dat neemt een hoop onnodige paniek weg.”

Vanuit huis controle

De waarden en antwoorden worden automatisch ingeladen in het elektronisch patiëntendossier, waar de verpleegkundigen in het ziekenhuis elke dag naar kijken. Zien de verpleegkundigen iets opvallends? Dan nemen ze contact op.

Shinta: “Waar vrouwen normaal geregeld in het ziekenhuis komen om hun bloeddruk te laten opmeten, gebeurt dit nu thuis. Loopt de bloeddruk op, of hebben ze andere klachten, dan laten we ze naar het ziekenhuis komen.”

“We moeten kijken waar we kosten kunnen besparen én kwaliteit kunnen behalen. Dat kan via thuismonitoring”

Toekomst van de zorg

Het thuismonitoren van patiënten is volgens Shinta de toekomst van de zorg. “Vanwege de coronacrisis heeft SAFE@Home een vogelvlucht gemaakt. Maar ook los van de pandemie zit er toekomst in e-healthprojecten. De zorgsector kampt met een tekort aan personeel en de bevolking vergrijst waardoor er steeds meer zorg nodig is. We moeten kijken waar we kosten kunnen besparen én kwaliteit kunnen behalen. En dat kan via telemonitoring.”

Juiste zorg op de juiste plek

Shinta: “Telemonitoring bespaart veel tijd in het ziekenhuis. De eerste monitoring wordt nu uitgevoerd door verpleegkundigen die specifiek getraind zijn voor het thuismonitoringsprogramma. Voorheen werd dit gedaan door de medisch verloskundige of gynaecoloog (in opleiding). Die hebben nu meer tijd voor complexe zorg voor andere patiënten.”

En daarnaast komen vrouwen nu minder vaak naar de polikliniek om hun bloeddruk te meten en hoeven zij enkel naar het ziekenhuis als dat écht nodig is. Shinta: “We leveren dus de juiste zorg op de juiste plek. Dat bespaart enorm veel tijd, voor zowel zorgverleners als patiënten.”

Patiënt-empowerment

Het positieve effect van thuismonitoring is niet alleen binnen de ziekenhuismuren te merken, maar ook bij de patiënten thuis. Zo geeft thuismonitoring personen als Cheryl meer regie over haar zorgproces. Shinta: “Waar het vroeger nog de dokter was die zei wat er moest gebeuren, willen zwangere tegenwoordig meer beslissen en meedenken over hun eigen zorgproces. Thuismonitoring draagt bij aan deze patiënt-empowerment”.

Een extra zekerheid

Naast het feit dat Cheryl meer controle heeft, biedt de thuismonitoring ook veel extra zekerheid. Cheryl: “Mijn grootste angst is dat ik weer met spoed moet worden opgenomen. Ik weet nu dat artsen elke dag met mij meekijken. Zij zien snel of er iets aan de hand is. Dat stelt mij enorm gerust.”