IGJ: Telemonitoring sluit aan bij behoefte patiënten en is veilig

Uit onderzoek van de IGJ blijkt dat telemonitoring aansluit bij de behoefte van patiënten. Patiënten zijn positief. Zij hoeven minder naar het ziekenhuis en telemonitoring geeft hen een gevoel van veiligheid. Uit het onderzoek blijkt ook dat ziekenhuizen telemonitoring veilig toepassen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezocht tien ziekenhuizen, waarbij zij ook met patiënten spraken. De ziekenhuizen voeren de telemonitoring in het algemeen zorgvuldig in en houden goed in de gaten of alles werkt zoals verwacht. Ook is er aandacht voor persoonsgerichte zorg.

De IGJ ziet ook mogelijkheden voor verbetering. Zoals:
• het vooraf uitwerken en opschrijven van het doel en werkwijze van telemonitoring
• het vooraf in kaart brengen van de risico’s
• voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging

Als kansen om telemonitoring op een toekomstbestendige manier te organiseren noemt de IGJ:
• samenwerken meerdere zorgspecialismen binnen het ziekenhuis
• samenwerken buiten het ziekenhuis, zoals met de huisarts en wijkverpleging

Wil je aan de slag met telebegeleiding? Bekijk dan de handreiking Juridische Uitdagingen. In de handreiking staan drie thema’s centraal: apparatuur, verantwoordelijkheid en gegevensuitwisseling. Met veel goede voorbeelden uit de praktijk maakt de handreiking een vertaling van wetten, regels en kaders naar de dagelijkse praktijk.

Lees het oorspronkelijke bericht op de website van de IGJ en bekijk de bijbehorende factsheet.