Digitale keuzehulp

Een digitale keuzehulp is een online tool die patiënten informeert over verschillende behandelopties en hen helpt om de voor- nadelen en hun eigen wensen en voorkeuren op een rijtje te zetten. Bij een digitale keuzehulp doorloop je als patiënt een serie vragen en/of word je via teksten, foto’s en video’s geïnformeerd over een te nemen beslissing. Een digitale keuzehulp kan ondersteunend zijn aan het proces van Samen Beslissen. Het is een vorm van beslisondersteuning die informeert, bewustwording creëert en stimuleert tot het maken van een keuze; een zogezegde “informed choice”.

94% van de patiënten wil actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke beslissingen over zijn of haar behandeling. Digitale keuzehulpen helpen daarbij. Dit leidt tot meer patiënttevredenheid, hogere therapietrouw en doelmatig gebruik van zorg. Lees meer op uitkomstgerichte zorg.

Wij hebben de belangrijkste informatie over digitale keuzehulpen verwerkt in een handige factsheet. Daarin vindt u ook meer informatie over de kwaliteitscriteria en de leidraad voor de ontwikkeling van een keuzehulp zoals ontwikkeld door Patiëntenfederatie Nederland, NHG, FMS, V&VN  Heeft u aanvullende informatie of wilt u reageren? Laat het ons weten!

Overzicht digitale keuzehulpen

De volgende keuzehulpen worden ondersteund door de relevante wetenschappelijke vereniging en patiëntenorganisatie, zoals gevraagd in de leidraad keuzehulpen.

Behandeling bij gevorderd eierstokkanker

Zorgkeuzelab

De Eierstokkanker keuzehulp is voor vrouwen met hoog stadium epitheliale eierstokkanker (FIGO stadium IIb t/m IV) die nog niet eerder hiervoor een behandeling hebben gekregen. De standaard behandeling voor hoog stadium eierstokkanker is een combinatie van een operatie en chemotherapie. De volgorde hangt af van uw persoonlijke situatie.

De gevorderd eierstokkanker keuzehulp is een initiatief van de NVOG en ZorgKeuzelab. Patiëntenvereniging Stichting Olijf, de NIV en V&VN zijn nauw betrokken bij de totstandkoming.

Bekijk >>

Bevallen na een eerdere keizersnede

De gynaecoloog

Deze keuzehulp is bedoeld voor vrouwen die zwanger zijn en in een eerdere zwangerschap een keizersnede hebben gehad. Voor een huidige zwangerschap zijn er meerdere keuzes mogelijk: het nastreven van een vaginale bevalling of een geplande keizersnede. Deze keuzehulp is een initiatief van de NVOG.

Bekijk  (pdf) >>

BPH

Zorgkeuzelab

De BPH keuzehulp is voor mannen met LUTS / BPH klachten. Voor veel mannen met plasklachten door een goedaardige prostaatvergroting (BPH) zijn er meerdere behandelingen mogelijk: afwachten, medicatie of opereren. De keuzehulp ondersteunt bij de keuzes: Afwachten of starten met medicatie, Veranderen/doorgaan met medicatie of een operatie.

De BPH keuzehulp is een initiatief van de NVU en ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met een team van urologen en een expert- en patiëntpanel. De keuzehulp is goedgekeurd door patiëntenvereniging Bekkenbodem4all.

Bekijk >>

Cochleair implantaat voor kinderen

Gezamenlijk product van Divers Doof, Dovenschap, Stichting Hoormij en Oogvereniging. Gesteund door NVKNO.

Bekijk>>

Cochleair implantaat voor volwassenen

Gezamenlijk product van Platform Doven Slechthorenden en TOS. Gesteund door NVKNO.

Bekijk>>

CPRC

Zorgkeuzelab

De CRPC keuzehulp is voor mannen met Castratie Resistent Prostaatcarcinoom met:

 • tenminste drie opeenvolgende stijgingen van PSA
 • en/of progressie bij beeldvormend onderzoek

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en Nederlandse richtlijn, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Europese richtlijn (EAU). De keuzehulp is goedgekeurd door de prostaatkankerstichting.

Bekijk >>

Digitale consultkaarten

Patiëntenorganisatie & Wetenschappelijke vereniging

Een consultkaart is een keuzehulp voor patiënten en artsen, geïnspireerd op de internationaal bekende ‘Option Grids’. Op een consultkaart staan verschillende behandelopties voor een aandoening of ziektebeeld. Per behandeling staan de belangrijkste vragen en antwoorden in een schema. Er zijn op dit moment 28 consultkaarten voor verschillende specialismes beschikbaar.

Consultkaart is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Consultkaarten worden ontwikkeld door de betrokken wetenschappelijke vereniging en de betrokken patiëntenvereniging.

Bekijk >>

Hevig menstrueel bloedverlies

PATIENT+

De keuzehulp hevig menstrueel bloedverlies tijdens de menstruatie is voor vrouwen die veel bloed verliezen tijdens de menstruatie. Er zijn er verschillende behandelingen mogelijk: medicijnen met of zonder hormonen en het weghalen van baarmoederslijmvlies of het weghalen van de baarmoeder . Deze  keuzehulp geeft informatie over de voordelen en nadelen van iedere behandeling.

Deze keuzehulp is een initiatief van PATIENT+ en beoordeeld en goedgekeurd door de NVOG en patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All.

Bekijk >>

ICD

Zorgkeuzelab

De ICD keuzehulp is voor primaire en secundaire preventie patiënten die in aanmerking komen voor een eerste ICD plaatsing (ook bij CRT-D) of een ICD-wissel wegens batterijdepletie.

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn, opgesteld door de NVVC. De keuzehulp is goedgekeurd door de Stichting ICD dragers Nederland (STIN).

Bekijk >>

Niet uitgezaaide prostaatkanker (met een hoog risico)

PATIENT+

Niet uitgezaaide prostaatkanker wordt ingedeeld in twee groepen: laag risico of hoog risico. Deze keuzehulp gaat over behandelingen voor prostaatkanker, die niet is uitgezaaid, met een hoog risico. Dit betekent dat de:

 • Gleason score (agressiviteit van de tumor) meer dan 7 is;
 • PSA meer dan 20 ng/ml is; en/of
 • T-status (uitgebreidheid van de tumor) T3 is.

Voor deze prostaatkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. In deze keuzehulp krijgt u informatie over de voordelen en nadelen van iedere behandeling. De Keuzehulp wordt ondersteund door NVU en ProstaatKankerStichting.

Bekijk >>

Niet uitgezaaide prostaatkanker (met een laag risico)

PATIENT+

Niet uitgezaaide prostaatkanker wordt ingedeeld in twee groepen: laag risico of hoog risico. Deze keuzehulp gaat over behandelingen voor prostaatkanker, die niet is uitgezaaid, met een laag risico. Dit betekent dat de:

 • Gleason score (agressiviteit van de tumor) 7 of lager is; en/of
 • PSA 20 ng/ml of minder is; en/of
 • T-status (uitgebreidheid van de tumor) T1 of T2 is.

Voor deze prostaatkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. In deze keuzehulp krijgt u informatie over de voordelen en nadelen van iedere behandeling. De Keuzehulp wordt ondersteund door NVU en ProstaatKankerStichting.

Bekijk >>

Plotsdoofheid

Gezamenlijk product van Platform Doven Slechthorenden en TOS. Gesteund door NVKNO.

Bekijk>>

Prostaatkanker

Zorgkeuzelab

De Prostaatkanker keuzehulp is voor mannen met gelokaliseerd prostaatcarcinoom, waarbij tenminste twee van de volgende behandelingen mogelijk zijn:

 • actief volgen
 • opereren
 • brachytherapie
 • uitwendige bestraling

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en Nederlandse richtlijn, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Europese richtlijn, opgesteld door de EAU. De keuzehulp is goedgekeurd door de prostaatkankerstichting.

Bekijk >>

Testen op prostaatkanker

Thuisarts

Deze keuzehulp is bedoeld voor mannen van 50 tot 75 jaar die erover denken om hun PSA te laten controleren. De keuzehulp is niet bedoeld voor mannen met verhoogde kans op prostaatkanker.

Deze keuzehulp is gemaakt door Thuisarts.nl, in samenwerking met het Radboud UMC en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen. En is goedgekeurd door de NHG, NVU en Patiëntenfederatie Nederland.

Bekijk >>

Stoma of neoblaas na blaasverwijdering

Radboud UMC

De keuzehulp Stoma of neoblaas na blaasverwijdering is voor mensen waarbij de blaas moet worden verwijderd in verband met blaaskanker. De keuzehulp is bedoeld om te helpen bij het kiezen tussen verschillende oplossingen. De meest toegepaste oplossingen zijn een stoma of een neoblaas (vervangblaas). Elk van de twee oplossingen heeft voor- en nadelen.

Deze keuzehulp is ontwikkeld door het Radboud UMC. De keuzehulp is goedgekeurd door de patiëntenvereniging (Leven met Blaas- of Nierkanker) en door de beroepsverenigingen van urologen (NVU) en van verpleegkundigen (V&VN).

Bekijk >>

Stressincontinentie

Zorgkeuzelab

De Stressincontinentie keuzehulp is voor vrouwen met matige tot ernstige predominante stressincontinentie klachten. Dit betekent meerdere keren per week urineverlies (Sandvik index) bij inspanning en eventueel in mindere mate last van urge incontinentie. Bij stressincontinentieklachten heeft u vaak de keuze tussen bekkenfysiotherapie of het operatief plaatsen van een bandje. Elke optie heeft voor- en nadelen.

De Stressincontinentie keuzehulp is een initiatief van het Radboudumc. ZorgKeuzeLab is de ontwikkel- en implementatiepartner. De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de Nederlandse Vereniging voor Urologie, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en patiëntenvereniging Bekkenbodem4all.

Bekijk >>

Trommelvliesbuisjes

Heeft uw kind langer dan 3 maanden klachten van minder goed horen door vocht achter het trommelvlies (slijmoor) en maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind (u heeft bijvoorbeeld het idee dat uw kind achter gaat lopen op school doordat het minder goed hoort)?
OF
heeft uw kind vaak oorontsteking? Namelijk
4 of meer keer per jaar; of
3 of meer keer in een half jaar.
Dan kunt u met uw arts nadenken over het plaatsen van trommelvlies-buisjes bij uw kind.

Bekijk>>

Veel bloedverlies tijdens het ongesteld zijn
 • U heeft last van veel bloedverlies tijdens het ongesteld zijn.
 • U bent voor uw klachten bij uw huisarts of gynaecoloog geweest.
 • Uw arts heeft geen oorzaak gevonden voor het bloedverlies.
 • De klachten hebben dan meestal te maken met aanleg en/of het ouder worden.
 • U denkt na of u iets wilt doen aan uw klachten.

Ga naar de keuzehulp

Verzakking in bekkenbodemgebied

Zorgkeuzelab

De keuzehulp is voor vrouwen met verzakkingsklachten van de blaas, darm, baarmoeder of top van de vagina en een indicatie voor operatief herstel. Voor deze aandoening zijn meerdere behandelingen mogelijk. Elke optie heeft voor-en nadelen. De keuzehulp ondersteunt bij de keuze voor een bepaalde behandeling.

Deze keuzehulp is een initiatief van Zorgkeuzelab en beoordeeld en goedgekeurd door de NVOG en patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All.

Bekijk >>

Vroeggeboorte

Radboud UMC

Bent u (bijna) tussen de 24 en 25 weken zwanger en bent u in het ziekenhuis omdat uw baby misschien binnenkort geboren wordt? Dan zijn er twee behandelingen mogelijk.

In deze keuzehulp krijgt u informatie over iedere behandeling. Met de keuzehulp kunt u zich voorbereiden op het gesprek met uw artsen. Samen kiest u na het gesprek de behandeling die het beste bij u past.

Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen en ouderparen die hebben deelgenomen aan de PreCo studie hebben meegewerkt aan deze keuzehulp. De keuzehulp is goedgekeurd door de beroepsvereniging van Obstetrie en Gynaecologen (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Bekijk >>