Partner worden van de Vliegwielcoalitie helpt om telebegeleiding op te schalen! 

Harteraad is partner van de Vliegwielcoalitie en steunt de coalitie in haar ambitie om telebegeleiding mogelijk te maken voor alle patiënten voor wie dat toegevoegde waarde heeft.  

Trots om samen aan tafel te zitten

Uit onderzoek blijkt dat in 2020 slechts 5% van mensen met hartfalen gebruik maakten van telebegeleiding. Bijna de helft van de zorginstellingen geeft aan dat zij geen telebegeleiding bieden aan mensen met hartfalen, terwijl telebegeleiding bijdraagt aan de kwaliteit van leven, onafhankelijkheid, en veiligheid van mensen met hartfalen. Als lid van de Vliegwielcoalitie zet Harteraad zich in om telebegeleiding beter en breder beschikbaar te maken. Zo denken we mee over de strategie van het Vliegwiel in de stuurgroep, we hebben een webinar georganiseerd voor onze achterban en delen we kennis door ervaringsverhalen te verspreiden, bijvoorbeeld in de werkgroepen. Met onze kennis en ervaring van de doelgroep inspireren en adviseren we o.a. zorgaanbieders om zich verder te verdiepen in de mogelijkheden van telebegeleiding. 

Wat is telebegeleiding?

Telebegeleiding is het op het afstand begeleiding van patiënten. Zo kunnen mensen thuis hun waarden doorgeven, zoals gewicht, bloeddruk en/of hartslag of ze vullen vragenlijsten in. Daarbij worden ze op afstand begeleid door een arts of verpleegkundige bij het omgaan met hun aandoening en het herkennen van signalen van verslechtering.  

De kracht van samenwerking in het Vliegwiel voor digitale transformatie in de zorg.

De Vliegwielcoalitie bestaat uit patiënten(organisaties), zorgverleners en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en leveranciers van telebegeleiding. Samen versnellen we de opschaling van digitale zorg. We ontwikkelen toolkits, bijvoorbeeld voor het informeren en ondersteunen van patiënten. Daarnaast organiseren we masterclasses, zetten we ons in voor structurele financiering en ontwikkelen we de communicatiecampagne voor patiënten: www.thuiskanhetook.nl.  

Het patiëntenperspectief is bij al deze activiteiten natuurlijk onmisbaar. Het zou daarom mooi zijn als meer patiëntenorganisaties zich bij het Vliegwiel aansluiten. We zien namelijk dat telebegeleiding bij steeds meer ziektebeelden wordt toegepast. Daarom is het belangrijk dat patiëntenorganisaties meedenken over hoe telebegeleiding er voor hun specifieke patiëntengroep uit komt te zien en hoe deze patiënten daar zo goed mogelijk bij kunnen worden geholpen. Daarnaast is het van belang dat digitale vormen van zorg daadwerkelijk beschikbaar komen voor patiënten. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten zelf kunnen kiezen voor een vorm van telebegeleiding die bij hem of haar past: Persoonlijk en dichtbij! 

 

Net als Harteraad ook coalitiepartner worden? Kijk dan op de website of stuur een mail naar vliegwiel@patiëntenfederatie.nl 

 

 Anke Vervoord 

Directeur Harteraad 

december 2021