Vliegwiel-methode

Opschaling van digitale transformatie versnelt, wanneer zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en leveranciers zich hier gezamenlijk voor inzetten. Dat is het basisprincipe van het Vliegwiel. Lees meer over ons doel.

Daarnaast typeert onze aanpak zich door focus. Elke digitale transformatie kent immers zijn eigen uitdagingen en eigen groep deskundigen en belanghebbenden. In coronatijd heeft telebegeleiding een grote vlucht genomen. Daarom verbreden wij onze scope naar alle ziektebeelden.

Start zelf een vliegwiel
De Vliegwiel-methode is niet voorbehouden aan deze twee toepassingsgebieden. Andere (patiënten)organisaties kunnen ook zelf een vliegwiel starten om een digitale transformatie op te schalen die zich  op kleine schaal al heeft bewezen. Onderneem daarbij het volgende:

  • Vorm een actieve, gemotiveerde coalitie van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en leveranciers.
  • Richt een klein, actiegericht en slagvaardig programmabureau in, dat de coalitiepartners ondersteunt, activiteiten organiseert en de marketing & communicatie verzorgt.
  • Inventariseer knelpunten én pak ze casusgericht aan; om gevonden oplossingen vervolgens landelijk te agenderen, te verspreiden en toe te passen.
  • Bepaal met de coalitiepartners aan welke kwaliteitscriteria de digitale transformatie moet voldoen, zodat sprake is van goede, veilige en toegankelijke zorg .
  • Organiseer bijeenkomsten voor mensen die de transformatie (willen) invoeren, zodat zij kunnen samenwerken en hun kennis en ervaringen kunnen delen (bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten, masterclasses en online contactmogelijkheden).
  • Neem de digitale toepassing op in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.
  • Verzamel wetenschappelijk bewijs, handreikingen en toolkits die helpen bij implementatie en opschaling.