Vliegwiel voor digitale innovaties in de zorg breidt uit!

Zorgverlener en client kijken samen naar een tablet

Sinds 2017 versnelt het Vliegwiel de opschaling van digitale zorg, zodat steeds meer mensen gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg. Tot nu toe lag de focus van het Vliegwiel op telebegeleiding en digitale keuzehulpen vanuit de ziekenhuizen. Maar daar komt verandering in. Per 1 februari gaan we ook aan de slag voor cliënten in de wijkverpleging.

Afgelopen jaar zijn er al mooie stappen gezet rondom digitale zorg. Technologieën ondersteunen bij het leveren van goede, efficiënte zorg voor cliënten en het werkplezier van zorgprofessionals. In de primaire zorg zijn nog meer kansen om dit soort technologieën in te zetten. Het Vliegwiel voor digitale innovaties in de wijkverpleging stimuleert de innovatie en inzet van technologieën in de wijkverpleging.

We gaan hierbij op drie vlakken aan de slag: belemmeringen wegnemen en hulpmiddelen aanbieden, aanjagen en verbinden en het vormen van een online leernetwerk. De eerste stap die we nemen is het selecteren van twee innovaties die we komend jaar zullen aanjagen. Een jury, bestaande uit cliënten, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen zullen twee technologieën selecteren.
Deze selectie van technologieën vormt een belangrijk middel om het cliëntperspectief te borgen. Door de eindgebruiker al in stap 1 te betrekken komen de wensen en belangen van cliënten centraal te staan.

Het voorwerk is al gedaan. De criteria waarop technologieën worden beoordeeld staan vast en de voorselectie is al gemaakt. Beide op basis van het rapport ‘Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg – overzicht voor zorgorganisaties’. De vervolgstap is het formeren van de jury. We stellen de jury samen van cliënten(vertegenwoordigers), mantelzorgers en wijkverpleegkundigen . De jury wordt voorgezeten door de Patiëntenfederatie Nederland. Ons streven is om in januari/februari 2022 de jury samen te stellen. In februari een voorgesprek te hebben en de daadwerkelijke selectie vindt plaats in maart 2022.

Ben je geïnteresseerd in deel te nemen aan de jury of wil je meer informatie? Mail naar Véronique van Hoogmoed: v.vanhoogmoed@patientenfederatie.nl