Handvatten bij de eHealth-monitor 2021

illustratie ehealthmonitor 2021

Uit de eHealthmonitor 2021 blijkt dat sinds 2019 steeds mee zorgverleners digitale zorg inzetten. Dat is mooi nieuws. Het gaat echter helaas nog wel om een klein deel van de patiënten. Belangrijke aanbevelingen zijn daarom:
Vergroot de bekendheid onder patiënten, werk aan nieuwe vormen van bekostiging en vergroot de kennis onder zorgverleners.

Het Vliegwiel ontwikkelde voor elk van deze punten praktische handvatten. Hierbij onze aanvullende tips:
• Gebruik de toolkit Thuiskanhetook of kijk op www.digitalezorggids.nl om patiënten bewust te maken van de mogelijkheden.
• Verdiep je in de financieringsmogelijkheden met ons stappenplan contractering en kijk het vragenuurtje facultatieve prestatie terug
• Benut de toolkit Slim organiseren om samen met zorgverleners telebegeleiding op maat te maken op jouw poli.

Binnenkort komen we ook met handvatten voor juridische uitdagingen en het bieden van goede ondersteuning voor patiënten. Dus… stay tuned.