Zorgverzekeraars

De vier grote zorgverzekeraars hebben telebegeleiding bij hartfalen opgenomen in hun inkoopbeleid.

Zilveren Kruis

‘We willen dat telebegeleiding onderdeel wordt van het zorgpad hartfalen. De inzet van telebegeleiding versterkt de eigen regie van patiënten, verhoogt de kwaliteit van leven en voorkomt onnodige bezoeken en opnames in het ziekenhuis. De patiënt meet thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Het is voor patiënten fijn dat zij dankzij eHealth niet steeds naar het ziekenhuis hoeven gaan. Vanuit die overtuiging wil Zilveren Kruis telebegeleiding breed beschikbaar maken.’ lees meer>

VGZ

VGZ zet in op zinnige zorg versnellen. In 2020 ligt de focus onder andere op ‘zorg dichter bij huis’. Onder het thema ‘zorg dichter bij huis’ valt bijvoorbeeld thuismonitoring, waaronder bij hartfalen.

CZ

CZ wil de inzet van telebegeleiding breed beschikbaar maken voor de verzekerden. Telebegeleiding als exponent van e-health draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Daarom wil CZ groep vanaf 2020 telebegeleiding breed beschikbaar maken voor zijn verzekerden. Via samenwerkingsprojecten stimuleert CZ de inzet van telebegeleiding bij o.a. hartfalen. 

Menzis

‘Telemonitoring voor patiënten met hartfalen kan, als het op de juiste wijze wordt georganiseerd, leiden tot een aanzienlijke vermindering van de ziektelast en daarmee van het aantal ziekenhuisopnames en polibezoeken.’ Menzis streeft hierbij naar het implementeren van telemonitoring voor patiënten met hartfalen niveau 3 en 4. Dit is in lijn met de ‘vliegwiel coalitie’ van de Patiëntenfederatie.