Zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars sluit zich aan bij de ambitie van NVZ om eind 2022 tenminste 25% van de poliklinische zorg digitaal te verlenen. Vrijwel iedereen stimuleert de opschaling van telebegeleiding bij COPD, hartfalen, IBD, zwangerschapshypertensie, COVID en diabetes.

Zilveren Kruis

‘Mensen ervaren dat zorg in hun eigen omgeving meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. We willen het gebruik van digitale zorg versnellen en sluiten ons aan bij de ambitie van de NVZ om eind 2022 tenminste 25% van de poliklinische zorg digitaal te verlenen. Aanvullend willen we afspreken om minimaal 10% van de patiënten die in aanmerking komt voor telebegeleiding, over te zetten op deze vorm van hybride zorg.’

VGZ

Bij VGZ staat ook in 2022 alles in het teken van ‘Zinnige Zorg’ bij het inkoopbeleid. Digitalisering ziet VGZ als aanjager van zinnige en persoonsgerichte zorg. Zij vinden dat veel zorg op afstand kan plaatsvinden via telemonitoring en beeldbellen. ‘Door gezamenlijk de geleerde lessen uit de coronatijd op te schalen, kunnen we de zorg duurzamer maken.’

CZ

Veel patiënten ervaren het als prettig wanneer zorg in de vertrouwde omgeving georganiseerd kan worden. Het inkoopbeleid Verantwoord Dichtbij is erop gericht om deze beweging te ondersteunen. CZ groep gaat verder op de ingeslagen weg en maakt telebegeleiding beschikbaar voor de
behandeling van meer chronische aandoeningen. ”We betrekken een groot aantal patiënten (we streven naar 50% in eerste jaar) en geven het
zorgaanbod echt anders en meer digitaal vorm aan
de hand van bewezen technologieën van voorkeursaanbieder.’

Menzis

Menzis juicht het gebruik van digitale zorg toe wanneer dit bijdraagt aan toekomstbestendige zorg met de verzekerde in een regierol. Zij maken
digitale zorg de komende jaren standaard onderdeel van de algemene Medisch specialistische zorginkoop. Menzis verwacht dat digitale zorg een vanzelfsprekendheid wordt bij zorgaanbieders die zij contracteren. Zij wil zorgaanbieders in haar regio’s graag ondersteuning bieden bij de opschaling van doelmatige en toekomstbestendige digitale groei. Dit sluit aan bij de missie van de Vliegwielcoalitie. Lees er meer over in de visie van Menzis op digitalisering in de zorg en het zorginkoopbeleid MSZ.

Zorg en Zekerheid

De ambitie van Zorg en Zekerheid is dat digitale zorg een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgaanbod is. Daarbij stelt de verzekeraar twee doelen:

  • In 2024 vindt tenminste 25% van de polibezoeken digitaal plaats.
  • Specifiek voor de chronische aandoeningen hartfalen, COPD en IBD streven we ernaar dat in 2024 tenminste 80% van de ziekenhuizen telemonitoring voor deze aandoeningen aanbiedt aan patiënten.

DSW

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg en biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.