Zorgverzekeraars

De vier grote zorgverzekeraars hebben telebegeleiding bij hartfalen opgenomen in hun inkoopbeleid.

Zilveren Kruis

‘We willen dat telebegeleiding onderdeel wordt van het zorgpad hartfalen. De inzet van telebegeleiding versterkt de eigen regie van patiënten, verhoogt de kwaliteit van leven en voorkomt onnodige bezoeken en opnames in het ziekenhuis. De patiënt meet thuis vitale parameters zoals bloeddruk, gewicht en hartslag. Dit geeft direct inzicht in de actuele gezondheidstoestand. Het is voor patiënten fijn dat zij dankzij eHealth niet steeds naar het ziekenhuis hoeven gaan. Vanuit die overtuiging wil Zilveren Kruis telebegeleiding breed beschikbaar maken.’ lees meer>

VGZ

VGZ zet in op zinnige zorg versnellen. In 2020 ligt de focus onder andere op ‘zorg dichter bij huis’. Onder het thema ‘zorg dichter bij huis’ valt bijvoorbeeld thuismonitoring, waaronder bij hartfalen.

CZ

Veel patiënten ervaren het als prettig wanneer zorg in de vertrouwde omgeving georganiseerd kan worden. Het inkoopbeleid Verantwoord Dichtbij is erop gericht om deze beweging te ondersteunen. CZ stelt dat e-health-initiatieven niet als losstaande projecten gepositioneerd worden, maar als onderdeel van een totale visie voor een andere
vormgeving van de zorg. Dat ondersteunt het Vliegwiel. CZ wil telebegeleiding breed beschikbaar maken voor onze verzekerden. Via verschillende samenwerkingsprojecten stimuleren we telebegeleiding bij chronische aandoeningen, zoals hartfalen.

Menzis

Menzis juicht het gebruik van digitale zorg toe wanneer dit bijdraagt aan toekomstbestendige zorg met de verzekerde in een regierol. Zij maken
digitale zorg de komende jaren een standaard onderdeel van de algemene Medisch specialistische zorginkoop. Menzis verwacht dat digitale zorg een vanzelfsprekendheid wordt bij zorgaanbieders die zij contracteren. Zij wil zorgaanbieders in haar regio’s graag ondersteuning bieden bij de opschaling van doelmatige en toekomstbestendige digitale groei. Dit sluit aan bij de missie van de Vliegwielcoalitie. Lees er meer over in de visie van Menzis op digitalisering in de zorg en het zorginkoopbeleid MSZ.