Terugblik webinar Telebegeleiding diabetespatiënten bij de huisarts

Heel Nederland praat over de digitale zorgrevolutie, maar in Limburg zijn Chipmunk Health en de huisartsenpraktijken van Meditta Zorggroep alvast begonnen. Onder andere met telebegeleiding voor diabetespatiënten door de huisarts. Patiënt Michael gebruikt hiervoor de Virtuele Kliniek van Meditta, aangeboden via het Chipmunk-platform. Hij vertelde hierover tijdens het webinar. Wil je weten wat zijn ervaringen zijn? En wat de rol van zorgverzekeraar CZ is in de samenwerking met Chipmunk en Meditta? Lees dan verder of kijk het webinar terug.

Aanleiding

Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft één of meer gediagnosticeerde chronische aandoeningen. Elke week komen er alleen al duizend nieuwe diabetespatiënten bij (Diabetesfonds, 2021). Huisartsenpraktijken leveren het grootste gedeelte van de chronische zorg. De druk op de praktijken neemt steeds verder toe. De bestaande manier van zorgverlening is niet altijd passend voor de patiënt. Er zijn soms andere omstandigheden, die vragen om een andere manier van zorgverlening en begeleiding van patiënten.

Meditta dacht na over hoe zij de zorg voor chronische patiënten toekomstbestendig kan maken. Hier kwam de Meditta Virtuele Kliniek uit voort. Daarin kunnen patiënten gepersonaliseerde chronische zorgprogramma’s volgen onder begeleiding. De patiënt meet thuis regelmatig belangrijke lichaamswaarden via het Chipmunk-platform en vult vragenlijsten in. De patiënt hoeft hierdoor minder vaak naar de huisarts en heeft meer inzicht in zijn eigen gezondheidssituatie.

Co-creatie: samenwerking met de partners

Een duidelijke succesfactor voor de implementatie van Meditta Virtuele Kliniek was de samenwerking tussen Meditta, Chipmunk en CZ. Om de Virtuele Kliniek in de praktijk te brengen was en is medewerking van alle partners nodig. Dat er op deze manier wordt samengewerkt in de eerste lijn gebeurt nog niet veel, maar is een bewuste keuze geweest in regio Limburg. Samen aan de slag, met als gezamenlijk doel: chronische zorg meer digitaliseren.

Samen met CZ wordt er gewerkt vanuit dit gezamenlijke doel om slimme zorg te organiseren. De rol van CZ is om goede zorg overeind te houden door collectieve afspraken te maken met de huisartsen. Vanuit hier gaat Meditta opzoek naar slimme vormen van zorg, waardoor je als huisarts toekomstbestendiger bent. Een voorbeeld om die zorg slimmer te organiseren, is de samenwerking met Chipmunk, om de processen bij de huisarts slimmer en efficiënter te maken. CZ maakt de bekostiging mogelijk of draagt bij om op andere manieren randvoorwaarden te realiseren.

De patiënt vertelt

Michael vertelt: ”Ik ben een ex-coronapatiënt en mijn huisarts gaf me op voor de Chipmunk Health app voor een stukje monitoring. De app monitort op 5 punten: bloeddruk, gewicht, te maken stappen, saturatie en later ook op suiker. Nadat ik een bloedonderzoek heb moeten doen, kwam ik erachter dat ik een verhoogde suikerwaarde had.”

De suikerwaarde van Michael werd gemonitord en uit de ingevoerde waardes bleek dat hij tegen diabetes 2 aanliep. Een doorverwijzing naar de diëtist volgde.

Over wat het belang van de app voor Michael is, zegt hij: ”Het is voor mij en mijn praktijkondersteuner een mooie tool om problemen op tijd te kunnen ontdekken en om meteen actie te kunnen ondernemen. Doordat ik nu ga diëten kan het zijn dat ik geen pillen hoef te slikken of geen insuline hoef te spuiten.”

”In de ochtend weeg ik, check ik mijn bloeddruk en saturatie. Ik kijk dan voor mezelf op het Chipmunk-platform hoe de curves lopen. En dan kan ik soms ook zien dat ik iets te veel heb gegeten en hierop actie ondernemen. Het geeft inzage voor de dokter, maar ook voor jezelf. En dat in slechts 10 minuten per dag.”

Lessons learned voor zorgverleners

  1. Draagvlak bij zorgverleners is belangrijk bij succesvolle implementatie: geef meer aandacht voor communicatie richting huisartsen, want niet iedere praktijk is automatisch enthousiast. Neem koudwatervrees weg en laat zien dat de Virtuele Kliniek uiteindelijk leidt tot zorg op maat en daardoor betere verdeling van werkzaamheden huisarts en POH-somatiek.
  2. Leg medische en juridische verantwoordelijkheden goed vast: er is geen 24/7 toezicht.
  3. Maak de nieuwe werkwijze vanzelfsprekend: Geef na een geslaagde pilot aan bij je medewerkers dat dit de nieuwe manier van werken is.

Meer weten?

Kijk dan het webinar terug met de volgende sprekers: Kay Liedekerken (huisarts Meditta Zorggroep), Erik Duijsens (CEO Chipmunk Health), patiënt Michael, Wiro Gruisen (manager regioregie zorgverzekeraar CZ), Nicole Somsen (relatiemanager leveranciers Vliegwiel).