Terugblik online vragenuur: goede zorg regelen via telebegeleiding doe je zo

Telebegeleiding begint in de zorg gemeengoed te worden. In de praktijk lopen zorgverleners en bijvoorbeeld projectleiders wel tegen vraagstukken aan. Hoe bied je goede, veilige zorg via telebegeleiding? Waar moet je dan op letten? Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom meetapparatuur, verantwoordelijkheidsverdeling en het goed meenemen van patiënten in keuzes. In het online vragenuur, georganiseerd vanuit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Vliegwiel in samenwerking met Franciscus Gasthuis & Vlietland werden deze vragen beantwoord. Bekijk het terug via de video onderaan dit artikel.

IGJ gaat ervan uit dat telebegeleiding bij kan dragen aan veilige persoonsgerichte zorg in de thuissituatie. Om te kunnen spreken van goede zorg is wel een aantal randvoorwaarden nodig. Op basis van wet- en regelgeving is hier een toetsingskader voor opgesteld. Daarbij is aandacht voor vier thema’s: persoonsgerichte zorg, management van de zorgorganisatie, vastleggen en uitwisselen van informatie en veiligheid. IGJ toetste bij 10 ziekenhuizen in hoeverre er sprake is van goede zorg met behulp van telebegeleiding. Over het algemeen is dat het geval; wel ziet de inspectie nog aandachtspunten. Zo ontbrak soms een goede risicoanalyse en is informatiebeveiliging een aandachtspunt.

Succesfactoren bij implementatie telebegeleiding

Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland wordt er gewerkt met een hybride zorgmodel, waarbij het uitgangspunt is ‘digitaal tenzij’. De patiënt ontvangt digitale en fysieke zorg op maat waarbij telebegeleiding een belangrijk onderdeel vormt. De succesfactoren die hielpen bij de implementatie van telebegeleiding waren onder andere:

  1. Duidelijke strategie waarbij patiëntparticipatie van belang is
  2. Lef om te innoveren
  3. Het kiezen van een leverancier voor het hele ziekenhuis
  4. Goede projectstructuur
  5. Start met de enthousiastelingen
  6. Co-creatie met de leverancier

Digitale vaardigheid

Aan het publiek werden een aantal pollvragen gesteld. Een daarvan luidde: ‘Wie moet onderzoeken of een patiënt digitaal genoeg vaardig is om gebruik te maken van telebegeleiding’? De meeste deelnemers gaven aan dat het ziekenhuis hier een belangrijke rol in heeft (47%) waarna de arts en verpleegkundige volgden.

Dat het ziekenhuis een belangrijke rol hierin heeft komt ook terug in de succesfactoren bij implementatie: in de strategie en door middel van patiëntparticipatie kun je de randvoorwaarden voor digitale vaardigheden bepalen.

Vragen als: op welke punten wordt telebegeleiding geëvalueerd, hoe creëer je bij zorgverleners vertrouwen in telebegeleiding als de tool nog niet bewezen is en hoe krijg je leveranciers mee in je wensen werden beantwoord. Benieuwd wat hierover werd gezegd? Bekijk het hier:

Handreiking juridisch uitdagingen bij telebegeleiding

Bekijk ook de handreiking juridische uitdagingen bij telebegeleiding. Deze publicatie geeft duidelijke en praktische adviezen.