Slim Organiseren

Op deze pagina vindt u praktische voorbeelden, handreikingen en tools. Deze helpen bij de implementatie van de procesplaten uit de Toolkit Slim Organiseren. De procesplaten laten per processtap zien welke randvoorwaardelijke zaken geregeld moeten zijn voor een slimme organisatie van het proces van telebegeleiding. Voor deze verschillende randvoorwaarden ziet u hieronder praktische voorbeelden en handige documenten met tips. Deze pagina is continu in ontwikkeling. Deel dus vooral documenten die hier wat u betreft niet mogen ontbreken. Dat kan via vliegwiel@patientenfederatie.nl.

Toolkit Slim Organiseren

Lees eerste de Toolkit Slim Organiseren met de drie procesplaten.

Of bekijk hieronder direct de praktische hulpmiddelen voor de implementatie van telebegeleiding.

Het overzicht vullen we continu aan met nieuwe kennis en inzichten.

Samen Beslissen, patiëntvoorlichting en coaching

Het is belangrijk dat patiënt en zorgverlener samen beslissen tot het gebruiken van telebegeleiding. En nadenken over hoe dat het beste kan worden ingezet voor hem/haar. Dat betekent dat het belangrijk is om patiënten te informeren over wat telebegeleiding is en een proces van samen beslissen in te richten. Onderstaande materialen en tools helpen daarbij.

Voorbeeldprotocollen

Welke inclusiecriteria hanteer je bij telebegeleiding? En hoe stel je een protocol op voor het meten en opvolgen van meetresultaten? Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Samenwerkingsafspraken

Telebegeleiding doe je niet alleen. Afspraken met ketenpartners zijn cruciaal. De procesplaten laten een groeimodel zien voor het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment.

Onderstaande documenten helpen bij het realiseren van transmurale samenwerking.

  • Waar staat mijn regio als het gaat om samenwerking? De regiobeelden juiste zorg op de juiste plek laten dit zien.
  • Hoe kom ik tot samenwerkingsafspraken? Het stappenplan contractering geeft handige tips voor coalitie-, visie- en planvorming.
  • Het kennisdocument Slimme zorg thuis benoemt alle eisen die aan een zorgnetwerk gesteld worden en benoemt regie- en verantwoordelijkheidsvraagstukken.
  • Hoe pas je netwerkgeneeskunde concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de NVZ en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten alle stappen op een rij in de implementatiekaart Netwerkgeneeskunde bij hartfalen.
  • Toolkit Ontwerp Netwerkzorg. Deze toolkit is gemaakt naar aanleiding van het zorgnetwerk Virtual Ward in de regio Amsterdam. Het dient als praktisch stappenplan voor iedereen die zelf aan de slag wil met netwerkzorg in de regio..

Procesontwerpen & zorgpaden

Hoe richt je het poliklinisch proces, consult of een bezoek van de thuiszorg in? Hieronder voorbeelden van enkele procesontwerpen

  • VieCurie laat zien hoe zij telebegeleiding hebben ingeregeld op de hartfalenpoli.
  • Het OLVG ontwikkelt momenteel een Virtual Ward. Dit concept-ontwerp laat zien hoe deze er op proces-, informatie- en applicatieniveau uitziet. Daarnaast is er een processchema van het klinisch, poliklinisch proces en begeleiding door thuiszorg.

Financiering

Hoe ziet een business case voor telebegeleiding eruit? Bij het opstellen van een business case is het belangrijk om na te denken over het perspectief en soort business case. Zo is er de business case per project, instelling en de maatschappelijke business case/SROI (zie ook dit stappenplan contractering). Hieronder enkele voorbeelden van business cases voor telebegeleiding:

Leverancierskeuze, applicatie-aanbod en datakoppelingen

Ondersteuning voor zorgverleners: tips voor beeldbellen

Wanneer de resultaten van thuismetingen daar aanleiding voor zijn, kan er via videobellen contact zijn tussen patiënt en zorgverlener. Hoe zorg je voor een goed beeldbel-consult?

Ondersteuning voor zorgverleners: ervaringen uit de praktijk

Hoe wordt telebegeleiding in de praktijk ervaren? Hieronder enkele ervaringsverhalen, blogs, presentatievorm en contactgegevens:

Praktisch: overeenkomsten en handleidingen

Gebruiksvriendelijkheid en gezondheidsvaardigheden

Bij het slim organiseren van telebegeleiding is het belangrijk om samen te werken met ervaringsdeskundige patiënten. Ook is het belangrijk aandacht te hebben voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Technische en juridische aspecten

  • In het kennisdocument Slimme zorg thuis staat informatie over het voor telebegeleiding benodigd informatiemanagement, beveiliging en de juridische randvoorwaarden, zoals de diverse NEN-normen
  • Toetsingskader ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders‘: kader dat het uitgangspunt vormt bij het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Zorgaanbieders zijn bij het gebruik van beeldschermzorg verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. In het factsheet Zorg op afstand – Overeenkomsten van ICTRecht staan de relevante overeenkomsten en wettelijke verplichtingen op een rij.