Handreiking Juridische Uitdagingen bij Telebegeleiding

Juridische uitdagingen

Het implementeren van telebegeleiding brengt juridische uitdagingen met zich mee: Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen zorgverleners? Wie is verantwoordelijk voor het toezien op en handelen naar aanleiding van meetuitslagen? Aan welke eisen moet thuismeetapparatuur voldoen? Wat als de apparatuur het niet doet, of een verbinding wegvalt? Het is lastig om wetten, regels en kaders te vertalen naar de operationele voorwaarden voor lokale initiatieven op het gebied van telebegeleiding.

Een handreiking die ontzorgt, onzekerheid wegneemt en duidelijkheid biedt

In de handreiking Juridische Uitdagingen bij Telebegeleiding staan drie thema’s centraal: apparatuur, verantwoordelijkheid en gegevensuitwisseling. Met veel goede voorbeelden uit de praktijk maakt de handreiking een vertaling van wetten, regels en kaders naar de dagelijkse praktijk. De handreiking ontzorgt, neemt onzekerheid weg en biedt duidelijkheid voor verschillende partijen die bij implementatie en opschaling van telebegeleiding zijn betrokken.

Mooie voorbeelden als aanvulling op de handreiking zijn welkom

Deze handreiking is tot stand gekomen met veel dank aan de inzet van onze enthousiaste werkgroep met bevlogen medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, projectleiders, leveranciers en juristen. De handreiking is een levend document en we vullen dit graag aan met meer praktijkvoorbeelden. Heb je een suggestie voor de handreiking? Of een mooi voorbeeld hoe jij omgaat met juridische uitdagingen? Stuur dan een mail naar Talida Doedens.

Download de handleiding

Checklist apparatuur
Door ziekenhuis of door leverancier verstrekt:
-stel eisen aan apparatuur en validatieproces
-maak patiënten bevoegd en bekwaam voor gebruik hulpmiddelen
-maak afspraken over aansprakelijkheid bij gebruik thuis
-leg uit hoe patiënt meetgegevens invoert
-zorg voor een storingsprocedure

Door patiënt aangeschaft: 
-bepaal je minimale eisen
-maak patiënten bevoegd en bekwaam voor gebruik hulpmiddelen
-leg uit hoe patiënt meetgegevens invoert
Checklist verantwoordelijkheid

Telebegeleiding georganiseerd vanuit  het ziekenhuis of ketenpartners:
-leg verantwoordelijkheden en werkafspraken onderling vast
-maak afspraken over verantwoordelijkheid zorgverlener vs patiënt
-leg verantwoordelijkheid validatie signaalwaarden vast
-maak afspraken over bereikbaarheid bij afwijkende waarden
-maak afspreken over bereikbaarheid zorg tijdens avond/nacht/weekeinde
-maak afspraken over verantwoordelijkheid voor metingen en monitoring
-bij samenwerking met medisch service centrum; leg afspraken over verantwoordelijkheid vast

Thuismeten op initiatief van patiënt:
-stem met patiënt af of hij/zij telebegeleiding wil voortzetten in thuismeten
-informeer patiënt dat de behandelrelatie eindigt en wat dit betekent
Checklist gegevensuitwisseling

Tussen ziekenhuis en leverancier:
-maak afspraken over eigendom en beheer
-sluit de nodige overeenkomsten tussen zorgaanbieder en leverancier

Tussen ziekenhuis en patiënt:
-regel informed consent
-informeer patiënt over relevante voorwaarden en verklaringen

Klik op bovenstaande praatplaten om ze in een groot venster te bekijken.