Handreikingen en voorbeelden

Wilt u zien wat u gemist heeft? Of graag nog eens lezen welke kennis er gedeeld is en welke afspraken er gedeeld zijn met de betrokkenen? Bekijk dan onze handreikingen.

Handreikingen

Handreiking Juridische Uitdagingen bij Telebegeleiding

Het implementeren van telebegeleiding brengt juridische uitdagingen met zich mee. Met veel goede voorbeelden uit de praktijk maakt de handreiking Juridische Uitdagingen bij Telebegeleiding een vertaling van wetten, regels en kaders naar de dagelijkse praktijk. Drie thema staan centraal: apparatuur, verantwoordelijkheid en gegevensuitwisseling. De handreiking biedt duidelijkheid voor verschillende partijen die bij implementatie en opschaling van telebegeleiding zijn betrokken.

Toolkit Slim Organiseren van telebegeleiding

Een multidisciplinaire werkgroep uit het zorgveld ontwikkelde een toolkit met drie procesplaten, die helpt om telebegeleiding slim en efficiënt in te richten. Met als belangrijkste boodschap: hanteer een groeimodel en werk toe naar transmurale zorgpaden.

Implementatiekaart Telebegeleiding COPD

Deze implementatiekaart helpt om telebegeleiding van patiënten met COPD succesvol in uw zorginstelling te implementeren. De kaart is ontwikkeld met Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen 

De implementatiekaart geeft handvatten om telebegeleiding succesvol in het ziekenhuis te implementeren. De kaart is ontwikkeld met Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Harteraad en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Website Verpleegkundige Hartzorg op afstand

Een website met voorbeelden en tools over het gebruik van telemonitoring vanuit de hartfalenpolikliniek. De website is een resultaat van het project Goede Voorbeelden – Verpleegkundige Hartzorg op Afstand. Dit project was een samenwerking tussen het lectoraat ICT-innovaties in de zorg van Hogeschool Windesheim, het lectoraat Technology, Health & Care van Hogeschool Saxion en het Isala ziekenhuis. 

Zorg Enablers | eBook en database

De publicatie Zorg Enablers bundelt jaarlijks de belangrijkste technologische ontwikkelingen en voorbeelden in de zorg uit binnen- én buitenland en licht ook ieder jaar diverse toepassingen op het gebied van telebegeleiding uit. Op het platform zijn in de publieke innovatiedatabase diverse voorbeelden beschikbaar. Ter inspiratie, maar ook om samen de vruchten te plukken van nieuwe technologische mogelijkheden en te werken aan een duurzaam zorgsysteem waar kwaliteit en doelmatigheid hand in hand gaan.

Handreiking Patiëntgerichte zorginkoop | Patiëntenfederatie Nederland

De handreiking helpt patiëntorganisaties en zorgverzekeraars op weg naar patiëntgerichte zorginkoop. De online publicatie geeft uitleg over zorginkoop en patiëntparticipatie plus voorbeelden, praktische tips en handige tools. Bijvoorbeeld over hoe kunnen zorgverzekeraars rekening houden met de wensen en behoeften van patiënten in de zorginkoop? Hoe kunnen zij de ervaringen van patiënten zo effectief mogelijk ophalen en inzetten? En hoe kunnen patiëntenorganisaties zich goed voorbereiden op een goede inbreng van patiënten in dit inkoopproces? Wat kan en mag je van elkaar verwachten? Er is een versie voor patiëntenorganisaties en een versie voor zorgverzekeraars. 

ACT@Scale Handbook

ACT@Scale bouwt voort op het succesvolle ACT-programma, waarin onderzoek is gedaan naar de organisatorische en structurele processen die van belang zijn voor de invoering van systemen voor zorgcoördinatie en e-health. De eindrapportage is recent gepubliceerd in de vorm van een handboek.

Playbook Menzis & FocusCura

Het playbook is een handleiding die alle belangrijke barrières behandelt die bij het doorvoeren van vernieuwing in de zorg vaak genoemd worden. Door deze handleiding te volgen, krijgt u in feite een op de ervaring van Menzis en FocusCura gebaseerde routekaart hoe u met zorgvernieuwing of digitale zorg aan de slag kunt.

Keuzehulp Telebegeleiding bij hartfalen

Welk ziekenhuis of welke kliniek biedt telebegeleiding bij hartfalen? De keuzehulp stelt een aantal vragen waarin patiënten kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. De resulteert in een overzicht van drie zorginstellingen die het beste passen bij de wensen. Deze kunnen ook direct met elkaar vergelijken worden. De informatie in de keuzehulp komt van verschillende bronnen.

Verpleegkundige eHealthtaken en daarvoor benodigde competenties

De bacheloropleidingen Verpleegkunde in Nederland staan voor de uitdaging het nieuwe beroepsprofiel Bachelor Nursing 20201 te vertalen naar het onderwijs. Een deel van het nieuwe curriculum gaat over de inzet van eHealth. In dit document worden 14 verpleegkundige beroepstaken
omschreven waarbij eHealth wordt ingezet.

Presentaties