Handreikingen

Wilt u zien wat u gemist heeft? Of graag nog eens lezen welke kennis er gedeeld is en welke afspraken er gedeeld zijn met de betrokkenen? Bekijk dan onze handreikingen.

Kwaliteitscriteria

Handreikingen

ACT@Scale Handbook

ACT@Scale bouwt voort op het succesvolle ACT-programma, waarin onderzoek is gedaan naar de organisatorische en structurele processen die van belang zijn voor de invoering van systemen voor zorgcoördinatie en e-health. De eindrapportage is recent gepubliceerd in de vorm van een handboek.

Playbook Menzis & FocusCura

Het playbook is een handleiding die alle belangrijke barrières behandelt die bij het doorvoeren van vernieuwing in de zorg vaak genoemd worden. Door deze handleiding te volgen, krijgt u in feite een op de ervaring van Menzis en FocusCura gebaseerde routekaart hoe u met zorgvernieuwing of digitale zorg aan de slag kunt.

Observatielijst beoordelen beeldcontact

Op afstand zorg verlenen via een videoverbinding vraagt extra vaardigheden en aandachtspunten van de zorgverlener. Dit document van Hogeschool Utrecht helpt hen daarbij.

Keuzehulp Telebegeleiding bij hartfalen

Welk ziekenhuis of welke kliniek biedt telebegeleiding bij hartfalen? De keuzehulp stelt een aantal vragen waarin patiënten kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. De resulteert in een overzicht van drie zorginstellingen die het beste passen bij de wensen. Deze kunnen ook direct met elkaar vergelijken worden. De informatie in de keuzehulp komt van verschillende bronnen.

Verpleegkundige eHealthtaken en daarvoor benodigde competenties

De bacheloropleidingen Verpleegkunde in Nederland staan voor de uitdaging het nieuwe beroepsprofiel Bachelor Nursing 20201 te vertalen naar het onderwijs. Een deel van het nieuwe curriculum gaat over de inzet van eHealth. In dit document worden 14 verpleegkundige beroepstaken
omschreven waarbij eHealth wordt ingezet.

Aandachtspunten bij presentatie via beeld – performance op video

Wat is belangrijk bij het geven van informatie via beeld in de zorg? Dit document geeft hier aan de hand van onderzoek informatie over.

Presentaties