Over ons

Leden van Programmabureau Vliegwiel

Organisatie

Het Vliegwiel is een open coalitie: iedereen kan zich aansluiten. We staan bovendien altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven die bijdragen aan de opschaling van telegebeleiding en digitale keuzehulpen.   

Patiëntenfederatie Nederland heeft een klein programmabureau ingericht. Dit programmabureau ondersteunt de coalitiepartners en organiseert kennisdeling en netwerkvorming. Een stuurgroep houdt toezicht op de activiteiten van het programmabureau en denkt mee op strategisch niveau.

Programmabureau

Het programmabureau is het eerste aanspreekpunt voor de leden van het Vliegwiel en bestaat uit:

 • Bettine Pluut – programmamanager
 • Mieke Klerkx-Harkema – programma-adviseur
 • Véronique van Hoogmoed – algemeen programmamedewerker
 • Laurens Rijpstra – programmamedewerker eHealth
 • Arjan van Rooijen – programmamedewerker communicatie
 • Jolanda Jansen – programmamedewerker communicatie

Om de specifieke toepassingen te laten vliegen, betrekt het programmabureau de deelnemende partijen in hun activiteiten. Met hun kennis en expertise helpen die partijen de zorginnovaties versneld opschalen.

Stuurgroep

De stuurgroep representeert de coalitiepartners en bestaat uit:

 • Anke Vervoord: directeur Harteraad
 • Chris Flim: beleidsmedewerker VWS, progamma Innovatie & Zorgvernieuwing
 • Dianda Veldman: directeur Patiëntenfederatie Nederland
 • Hyleco Nauta: directeur eHealth bij UMC Utrecht
 • Jasper Selder: cardioloog & biomedisch ingenieur bij Amsterdam UMC
 • Joël Gijzen: directeur Zorg bij CZ
 • Joris van Eijck: directeur zorg Menzis
 • Maarten van Rixtel: Raad van Bestuur Sensire
 • Martijn Wiesenekker: Raad van Bestuur Diakonessenhuis Utrecht
 • Sandra Timmermans: Raad van Bestuur Antonius Zorggroep