Handreiking Juridische Uitdagingen bij Telebegeleiding

praatplaat uit handreiking

Het implementeren van telebegeleiding brengt juridische uitdagingen met zich mee. De handreiking Juridische Uitdagingen bij Telebegeleiding bevat veel goede praktijkvoorbeelden die samen een praktische vertaling vormen van wetten, regels en kaders. De handreiking ontzorgt, neemt onzekerheid weg en biedt duidelijkheid voor verschillende partijen bij implementatie en opschaling op het gebied van telebegeleiding.

De handreiking gaat in op vragen als: Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen zorgverleners? Wie is verantwoordelijk voor het toezien op en handelen naar aanleiding van meetuitslagen? Aan welke eisen moet thuismeetapparatuur voldoen? Wat als de apparatuur het niet doet, of een verbinding wegvalt? Drie thema’s staan daarbij centraal: apparatuur, verantwoordelijkheid en gegevensuitwisseling.

Levend document
Deze handreiking kwam tot stand met veel dank aan de inzet van onze enthousiaste werkgroep met bevlogen medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, projectleiders, leveranciers en juristen. De handreiking is een levend document en we vullen dit graag aan met meer praktijkvoorbeelden. Heb je een suggestie voor de handreiking? Of een mooi voorbeeld hoe jij omgaat met juridische uitdagingen? Stuur dan een mail naar Talida Doedens.