Wegwijsuurtje financiering en contractinnovatie

Telebegeleiding is niet meer weg te denken uit zorgpaden en ook de coronapandemie heeft onderstreept hoe belangrijk zorg op afstand is. Al veel ziekenhuizen bieden telebegeleiding aan. Financiering van telebegeleiding wordt vaak gezien als een belemmering en kan opschaling in de weg zitten. Hoe voorkomen we deze belemmeringen? En welke mogelijkheden zijn er voor financiering op de korte en lange termijn?

Om die vragen beantwoord te krijgen, bent u van harte uitgenodigd voor het ‘Wegwijsuurtje financiering & contractinnovatie’. Tijdens dit wegwijsuurtje presenteren wij u in sneltreinvaart belangrijke inzichten, tips en tools die u kunnen helpen om financieringsbelemmeringen te beslechten. 

Programma

  • Welkom en introductie sprekers
  • Stappenplan contractering, door VitaValley
  • Factsheet JZOJP financieringsmogelijkheden, door NVZ
  • Facultatieve prestatie en Wegwijzer bekostiging digitale zorg, door NZa
  • Model Businesscase, door NVZ
  • Tijd voor vragen
  • Afsluiting

Bent u betrokken bij telebegeleiding binnen uw ziekenhuis als zorgverkoper, projectleider of medisch specialist? Of bent u inkoper bij een verzekeraar? Meld u dan direct aan. Het aantal plaatsen is beperkt!

Wanneer: 4 november, 16.00 – 17.00uur
Plaats: Online, via Zoom
Inschrijven via deze link

Het Vliegwiel, VitaValley, NVZ, NZa en NeLL bundelen de krachten
U begrijpt als geen ander dat andere financieringsvormen nodig zijn voor de juiste zorg op de juiste plek. En dat het zonder handvatten (zoals goede voorbeelden, nieuwe initiatieven et cetera) lastig is om van elkaar te leren en nieuwe contractvormen toe te passen. Daarom organiseren de Vliegwiel coalitie van Patiëntenfederatie Nederland, de coalitie Vitaal Thuis van VitaValley, de NVZ, de NZa en het National eHealth Living Lab (NeLL) gezamenlijk dit wegwijsuurtje. Hierin komt alles wat er aan wegwijzers en stappenplannen voorhanden is aan bod en is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.