Facultatieve prestaties toegekend – is het ook iets voor jou?

Zes nieuwe facultatieve prestaties maken de bekostiging van telemonitoring bij zes veelvoorkomende aandoeningen mogelijk. Het gaat om hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, COPD en astma. Patiënten hoeven bij telemonitoring minder vaak naar het ziekenhuis te komen, omdat (een deel van de) controles thuis kan worden uitgevoerd. De initiatiefnemers van deze nieuwe prestaties zijn het Amsterdamse OLVG ziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestaties nu vastgesteld. Hiermee zijn ze ook voor andere ziekenhuizen beschikbaar.   

Telemonitoring is een waardevolle toepassing van digitale zorg en daarmee een belangrijk onderdeel van passende zorg. De coronapandemie heeft de meerwaarde van het anders aanbieden van zorg bewezen: veel zorg die voorheen in een behandelkamer plaatsvond, bleek ook op afstand te kunnen.  

De mogelijkheden van facultatieve prestaties  

Het OLVG ziekenhuis en Zilveren Kruis hebben samen de nieuwe facultatieve prestaties aangevraagd. Deze aanvullende mogelijkheid in de bekostiging is per 2021 binnen de medisch-specialistische zorg ingevoerd. Ook andere ziekenhuizen die de zorg op dezelfde wijze willen verlenen, kunnen de nieuwe prestaties voor monitoring op afstand gebruiken. Zij moeten daarover wel een contract aangaan met een zorgverzekeraar.  

De NZa stimuleert het gebruik van facultatieve prestaties omdat het zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid geeft om zorg (regionaal) anders te organiseren. De nieuwe facultatieve prestaties voor monitoring op afstand sluiten goed aan bij de landelijke ambities van ziekenhuizen om meer zorg op afstand te leveren, daar waar het kan en wenselijk is.  

Is facultatieve prestatie iets voor jouw ziekenhuis?
De facultatieve prestatie biedt dus nieuwe mogelijkheden voor bekostiging van telebegeleiding. Maar hoe werkt het? Wat staat je te wachten wanneer je een aanvraag doet? Begin november organiseert het Vliegwiel samen met Zilveren Kruis, OLVG, VitaValley en de NVZ een online vragenuurtje waarin we de ervaringen met de facultatieve prestatie delen. Houd onze social media en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.