Handreikingen

Wilt u zien wat u gemist heeft? Of graag nog eens lezen welke kennis er gedeeld is en welke afspraken er gedeeld zijn met de betrokkenen? Bekijk dan onze kennisdocumenten.

Handreikingen

Toolkit Slim Organiseren met drie procesplaten 

Veel zorginstellingen hebben moeite om telebegeleiding onderdeel te maken van het zorgproces. Een multidisciplinaire werkgroep uit het zorgveld ontwikkelde een toolkit met drie procesplaten, die helpt om telebegeleiding slim en efficiënt in te richten.

Leidraad bij het organiseren van digitale zorg op afstand

Door de coronacrisis kunnen een medisch professional en patiënt elkaar vaak niet fysiek ontmoeten. Om de continuïteit van de zorg te garanderen, zetten veel zorgaanbieders in op het maximaal benutten van digitale instrumenten die al voorhanden zijn. Dit document is een praktische samenvatting van een kennisdocument van NEN, met vier belangrijke zaken voor het inrichten van digitale zorg op afstand, of: slimme zorg thuis.

Het gebruik van keuzehulpen: motieven, kansen en drempels bij zorgverleners – Projectgroep verdere implementatie keuzehulpen

In het onderzoeksrapport is te lezen waardoor keuzehulpen nog niet volledig benut worden en wat hieraan te doen is. Het levert aanbevelingen op voor ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en ontwikkelaars van keuzehulpen. Ook biedt het een aantal praktische handvatten.

Verpleegkundige e-health taken en daarvoor benodigde competenties

Dit overzicht van verpleegkundige eHealth-taken en bijbehorende competenties is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Lectoraat Vraaggestuurde Zorg, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Hogeschool Utrecht en het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding Universitair Medisch Centrum Utrecht.


Presentaties