Handreikingen

Wilt u zien wat u gemist heeft? Of graag nog eens lezen welke kennis er gedeeld is en welke afspraken er gedeeld zijn met de betrokkenen? Bekijk dan onze kennisdocumenten.

Handreikingen

Het gebruik van keuzehulpen: motieven, kansen en drempels bij zorgverleners – Projectgroep verdere implementatie keuzehulpen

In het onderzoeksrapport is te lezen waardoor keuzehulpen nog niet volledig benut worden en wat hieraan te doen is. Het levert aanbevelingen op voor ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en ontwikkelaars van keuzehulpen. Ook biedt het een aantal praktische handvatten.

Verpleegkundige e-health taken en daarvoor benodigde competenties

Dit overzicht van verpleegkundige eHealth-taken en bijbehorende competenties is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Lectoraat Vraaggestuurde Zorg, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Hogeschool Utrecht en het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding Universitair Medisch Centrum Utrecht.


Presentaties