De Droom

Het was 28 augustus 1963 toen Martin Luther King de legendarische woorden ‘I have a dream’ uitsprak. Een hoogtepunt in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. De droom die hij voor ogen had was vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en broederschap.

De boodschap van Martin Luther King heeft velen geïnspireerd, ook mij. Het is een van de redenen geweest waarom ik destijds koos voor een studie Politicologie. De wens om de wereld ten positieve te veranderen, een steentje bij te dragen aan een rechtvaardige wereld voor iedereen.

Het is ditzelfde idealisme dat mij vandaag de dag in de gezondheidszorg drijft en waar ook de Vliegwiel-coalitie zich hard voor maakt; toegankelijke digitale zorg en telebegeleiding voor iedereen.

De afgelopen jaren heeft telebegeleiding een enorme vlucht gemaakt, vooral mensen met hartfalen en COPD maken er gebruik van. Mede door de corona pandemie zijn er nu veel meer zorgaanbieders die telebegeleiding aanbieden voor ook nog eens veel meer ziektebeelden. Zelfs (ex) covid patiënten kunnen tegenwoordig veilig thuis op afstand begeleid en gemonitord worden.

Los van het feit dat telebegeleiding patiënten meer rust en vertrouwen biedt, is het ook een bewezen effectieve toepassing om hospitalisatie te voorkomen wat de druk op ons overbelaste zorgsysteem alleen maar ten goede komt. Ook zijn er grote stappen gemaakt in de financiering en zorginfrastructuur waardoor ook deze obstakels tot het verleden behoren.

En toch is er nog een droom waar de Vliegwiel-coalitie zich voor blijft inzetten, een visie waar wij ons hard voor maken. In mijn droom is telebegeleiding niet slechts een dienst die aangeboden wordt maar een faciliteit waar iedere patiënt en burger recht op heeft en om mag vragen. Onafhankelijk van stad, plaats en regio, of je diabetes hebt of een chronische darmaandoening. Of in een rolstoel zit, visueel beperkt bent of dagelijks 5000 stappen maakt. Ook zijn we een land met meer dan 200 nationaliteiten en is het niet vanzelfsprekend dat iedereen de Nederlandse taal vloeiend spreekt, leest en begrijpt.

De droom van Martin Luther King is ook mijn droom. Als je het hebt over gelijkheid dan betekent dat toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. In deze droomvisie ben je als patiënt niet langer afhankelijk van deelname aan telebegeleiding door het aanbod van de zorgverlener maar neem je zélf het besluit en het initiatief, en kun je zélf een leverancier kiezen en bepalen welke zorgverleners op welk moment onderdeel van jouw zorgnetwerk zijn. Dit geeft patiënten meer eigen regie, beter zelfmanagement en verhoogt de kwaliteit van leven.

Durf te dromen, maar vooral, durf te doen!

Patricia Vlasman, hartpatiënt en beleidsadviseur in de cardiovasculaire zorg